دکتر مهدی یزدانی

 

بیوگرافی علمی - برنامه هفتگی

فایل رزومه

نام و نام خانوادگی مهدی یزدانی
مدرک تحصیلی دکتری عمران - سازه
پست الکترونیکی mahdi_dot_yazdani_at_modares_dot_ac_dot_ir
تلفن تماس